Najaarsconcert

Datum: 4 november 2023

In het najaar van 2023 hopen we een concert te geven 
in samenwerking met het Elspeets Mannenensemble 
onder leiding van Dick van Asselt.

Nadere informatie volgt.